Tập thể phòng Tài chính - Kế toán trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tập thể phòng Tài chính - Kế toán trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Tập thể phòng Tài chính - Kế toán trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
 
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
 
0283.8940.390
ptckt@iuh.edu.vn
Chức năng dành cho giảng viên tra cứu các thông tin về thu nhập, thuế thu nhập cá nhân, đăng ký quyết toán thuế thu nhập.
Chức năng dành cho sinh viên và phụ huynh tra cứu thông tin học phí môn học, trạng thái đóng tiền, công nợ
Cung cấp cho giảng viên và sinh viên các biểu mẫu cần thiết liên quan đến tài chính như: Biểm mẫu kế toán, hướng dẫn quyết toán thuế, rút học phí

Thông báo

Tin tức - Sự kiện

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp...

Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh...

Xem thêm
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT - Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT - Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Ngày 27/07/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Toàn văn thông tư được...

Xem thêm
Đánh giá chất lượng cấp chương trình lần thứ 116 của AUN - QA tại IUH
Đánh giá chất lượng cấp chương trình lần thứ 116 của AUN - QA tại IUH
Từ ngày 5/6/2018 đến ngày 7/6/2018, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức lần...
Xem thêm
06 thông tin nổi bật mà dân Kế toán buộc phải biết (sẽ diễn ra trong tháng 4/2018)
Thông tư 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng (TCTD) bắt đầu có hiệu thi hành kể từ ngày...
Xem thêm
Quyết toán thuế TNCN năm 2017: Giải đáp những câu hỏi thường gặp
Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2017 thường phát sinh các vướng mắc, TBTCVN tổng hợp, giới thiệu một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện...
Xem thêm
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC CHUẨN MỰC VÀ QUY TẮC
Xem thêm
10 thay đổi lớn trong chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán.
Xem thêm
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2017-2018
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2017-2018
Xem thêm
Ngân hàng Thế giới tài trợ 45 triệu USD cho Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Ngân hàng Thế giới tài trợ 45 triệu USD cho Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí...
Xem thêm
Dự án JICA - IUH 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm
Xem thêm

Đồng hành cùng đơn vị Đối tác và nhà tài trợ