Website IUH
Egov Email

Giảng viên –CBVC

 

Giấy phép hoạt động Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (23-06-2016)

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học và Công...

Thông báo V/v nghỉ ngày 22/5/2016 để cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (20-05-2016)

Thông báo V/v nghỉ ngày 22/5/2016 để cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST người phụ thuộc (15-03-2016)

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST người phụ thuộc

Kế hoạch cuộc thi album ảnh (19-04-2016)

Kế hoạch cuộc thi album ảnh chủ đề: "Sự phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh" .