Website IUH
Egov Email

Tin tức

 

Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT - Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Cập nhật: 04-02-2021 - Đăng bởi: Phạm Trường Quân

Ngày 27/07/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Toàn văn thông tư được đính kèm với bài viết này.