Website IUH
Egov Email

Tin tức

 

Đánh giá chất lượng cấp chương trình lần thứ 116 của AUN - QA tại IUH

Cập nhật: 12-06-2018 - Đăng bởi: Quế Minh

Từ ngày 5/6/2018 đến ngày 7/6/2018, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) phối hợp với Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức lần đánh giá chất lượng cấp chương trình thứ 116 của AUN – QA tại IUH. Các chương trình đào tạo được đánh giá lần này gồm có: Công nghệ Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông và Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử.

Ban lãnh đạo Nhà trường cùng Đoàn đánh giá cấp chương trình lần thứ 116 của AUN - QA tại IUH trong lễ khai mạc

Lần đánh giá này có sự hiện diện của PGS.TS Nantana Gajaseni – Quyền Chủ tịch Hội đồng AUN-QA và các đánh giá viên đến từ Singapore, Philippines và Thái Lan. Cụ thể, các đánh giá viên đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật Môi trường gồm có PGS.TS. Tan Kay Chuan đến từ Sigapore làm Trưởng đoàn đánh giá và TS. Attachai Ueranantasun đến từ Thái Lan; các đánh giá viên đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử gồm có PGS.TS. Arnel Onesimo O. Uy đến từ Philippines và PGS.TS. Sompop Prathanturarug đến từ Thái Lan; các đánh giá viên đánh giá chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông gồm có PGS.TS. Evangeline P. Bautista đến từ Philippines và PGS.TS. Ajaree Supasuteekul đến từ Thái Lan; các đánh giá viên đánh giá chương trình Công nghệ Hóa học gồm có PGS.TS. Rosemary Seva đến từ Philippines và PGS.TS. Parames Chutima đến từ Thái Lan.

PGS.TS Nantana Gajaseni – Quyền Chủ tịch Hội đồng AUN-QA phát biểu tại lễ khai mạc

Để chuẩn bị cho lần đánh giá này, các chương trình đào tạo đã bắt đầu lập kế hoạch từ năm 2016, tiến hành các hoạt động chuẩn bị, thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá và tiến hành đánh giá nội bộ vào năm 2017.

Nhìn chung, việc tổ chức lần đánh giá này được các chuyên gia của AUN - QA đánh giá cao về sự chuẩn bị, điều hành và phối hợp giữa các đơn vị. Điều này đã giúp cho công tác đánh giá của Đoàn diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Ban lãnh đạo Nhà trường cùng Đoàn đánh giá cấp chương trình lần thứ 116 của AUN - QA tại IUH trong lễ bế mạc

Trong phiên bế mạc ngày 07/6/2018, các đánh giá viên đã trình bày một báo cáo ngắn chỉ ra các điểm mạnh và các điểm cần cải thiện của mỗi chương trình. Theo thông lệ, báo cáo chi tiết về kết quả đánh giá và kết luận sẽ được AUN - QA gửi cho trường trong vòng 02 tháng kể từ ngày đánh giá.

Kết quả đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo lần này sẽ giúp các đơn vị đào tạo khẳng định chất lượng đào tạo của các chương trình với các bên liên quan, từ đó có cơ sở để thực hiện cam kết về chất lượng của chương trình. Lần đánh giá này cũng giúp các đơn vị đào tạo xác định được chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bên liên quan, đặc biệt là nhu cầu của sinh viên và các nhà tuyển dụng.

Nguồn: http://www.hui.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien-fi11/danh-gia-chat-luong-cap-chuong-trinh-lan-thu-116-cua-aun-qa-tai-iuh-a1520.html