Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

Thông báo hoàn trả tiền thu bảo hiểm y tế nộp trùng của năm 2021.

Cập nhật: 18-11-2022 - Đăng bởi: Quế Minh

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, từ ngày 21/11/2022 đến 30/11/2022. Lưu ý: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. 

Sinh viên xem danh sách tại đây

+ Sinh viên có số thứ tự từ 01 đến 298 nhận tiền tại quầy số 1.

+ Sinh viên có số thứ tự từ 299 đến 538 nhận tiền tại quầy số 2.

+ Sinh viên có số thứ tự từ 539 đến 868 nhận tiền tại quầy số 4.

+ Sinh viên có số thứ tự từ 869 đến 1146 nhận tiền tại quầy số 5.