Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DI CHUYỂN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Cập nhật: 14-04-2022 - Đăng bởi: Quế Minh

Phòng Tài chính Kế toán trân trọng thông báo về việc di chuyển văn phòng làm việc như sau:

Địa điểm văn phòng cũ:  Tầng trệt, Nhà E.

Địa điểm văn phòng mới: Tầng trệt, Nhà A (kế bên phòng Y tế Trường).

Kể từ ngày 18/4/2022 các giao dịch thu chi, thu học phí, giải quyết công nợ sinh viên...vui lòng liên hệ với Phòng Tài chính Kế toán tại tầng trệt, Nhà A. Điện thoại liên lạc: 0283.8940.390 – 124, 125, 585.

Trân trọng thông báo./.