Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

Thông báo chi tiền học bổng đợt 2 - Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Cập nhật: 05-01-2022 - Đăng bởi: Quế Minh

Phòng Tài chính Kế toán trân trọng thông báo đến sinh viên:

Nhà trường đã chi tiền Học bổng đợt 2 - Học kỳ 2 năm học 2020-2021 qua số tài khoản ngân hàng sinh viên đã khai báo trên cổng thông tin sinh viên.

Sinh viên vui lòng xem danh sách, tải về.

Lưu ý:

- Giải đáp về việc xét học bổng, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo, số điện thoại 0283.8940390, số nội bộ 525.

- Trường hợp không nhận được tiền vào tài khoản, sinh viên liên hệ phòng Tài chính Kế toán, số điện thoại 0283.8940390, số nội bộ 124, 125, 585 gặp Cô Phạm Ngân Trang hoặc liên hệ qua khung chat trên website phòng để được hỗ trợ.

Sinh viên được xét bổng học kỳ 2 mà CHƯA kê khai số tài khoản trên cổng thông tin sinh viên, vui lòng cập nhật số tài khoản và sẽ nhận chuyển khoản vào đợt 3.