Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

Thông báo nộp học phí trong thời gian nghỉ tết nguyên đán năm 2018

Cập nhật: 02-02-2018 - Đăng bởi: Quế Minh

THÔNG BÁO

CĂN CỨ THÔNG BÁO SỐ 155/TB-ĐHCN NGÀY 26/9/2017 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018. HẠN CHÓT NỘP HỌC PHÍ ĐỢT 2 VÀO NGÀY 09/2/2018 VÀO THỜI GIAN TRƯỜNG NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN (TỪ NGÀY 5/2/2018 ĐẾN 25/2/2018).

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM SINH VIÊN NỘP TIỀN SAU NGÀY 02/2/2018 ĐẾN NGÀY 9/2/2018 SẼ NỘP TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG.

Chủ tài khoản (người nhận): TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN – Chi nhánh Sài Gòn - PGD 1 (Agribank).

Tài khoản VNĐ số: 1600 201 061 490.

Hoặc

Ngân hàng TMCP Công Thương VN – Chi nhánh 7, Tp.HCM (Vietinbank)

Tài khoản VNĐ số: 114.0000.67479.

Nội dung nộp ghi trên giấy ngân hàng:

- Họ và tên:

- Mã số sinh viên:

- Số điện thoại cá nhân:

- Môn học:

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có thẻ ATM của Ngân hàng Vietinbank sẽ nộp học phí online theo đường link http://thanhtoanhocphi.iuh.edu.vn/