Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

Thông báo gia hạn thời gian nộp học phí đợt 1 của học kỳ 2 năm học 2017-2018

Cập nhật: 14-01-2018 - Đăng bởi: Quế Minh

THÔNG BÁO

CĂN CỨ THÔNG BÁO SỐ 155/TB-ĐHCN NGÀY 26/9/2017 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018. HẠN CHÓT NỘP HỌC PHÍ ĐỢT 1 VÀO NGÀY 14/1/2018 NHẰM NGÀY CHỦ NHẬT, PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐƯỢC NGHỈ.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM SINH VIÊN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ ĐỢT 1 ĐẾN HẾT NGÀY 15/1/2018.