Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

Thông báo chi tiền học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2017

Cập nhật: 02-01-2018 - Đăng bởi: Quế Minh

1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1).

2. Đối với PH Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

   Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (bắt đầu chi tiền từ 14h00 chiều ngày 02/1/2018).

   Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/1/2018. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

Chi tiền học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2017. Xem danh sách tại đây  Download

Chi tiền học bổng sinh viên vượt khó có hoàn cảnh khó khăn năm 2017. Xem danh sách tại đây  Download