Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

Thông báo chi tiền khen thưởng sinh viên đạt thành tích tốt NH 2016-2017; sinh viên đạt thủ khoa đầu vào NH 2017-2018

Cập nhật: 27-09-2017 - Đăng bởi: Quế Minh

1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1).

2. Đối với PH Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

   Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

   Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2017. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

1. Khen thưởng sinh viên đạt thủ khoa đầu vào năm học 2017-2018 Download

2. Khen thưởng sinh viên có thành tích học tập suất xắc và rèn luyện tốt năm học 2016-2017 Download

3. Khen thưởng sinh viên có thành tích học tập giỏi, khá và rèn luyện tốt năm học 2016-2017 Download