Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

Thông báo chi tiền học bổng học kỳ 2 NH 2016-2017 hệ ĐH-CĐ

Cập nhật: 19-09-2017 - Đăng bởi: Quế Minh

1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1).

- Sinh viên hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề nhận tiền từ ngày 20/9/2017.

- Sinh viên hệ Đại học nhận tiền từ ngày 26/9/2017.

2. Đối với PH Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

   Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

   Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2017. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

1. Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Đại học loại xuất sắc. Xem danh sách tại đây Download

2. Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Đại học loại giỏi. Xem danh sách tại đây Download

3. Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Cao đẳng chuyên nghiệp loại xuất sắc. Xem danh sách tại đây Download

4. Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Cao đẳng chuyên nghiệp loại giỏi. Xem danh sách tại đây  Download

5. Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017 hệ Cao đẳng nghề loại giỏi. Xem danh sách tại đây Download