Website IUH
Egov Email

Sinh viên - Học sinh

 

Hướng dẫn thủ tục rút tiền

Cập nhật: 01-08-2017 - Đăng bởi: Quế Minh

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC RÚT TIỀN

Các bước thực hiện

 

Bước 1: In đơn đề nghị chi trả tiền, mẫu quy định tại trang website http://ptckt.iuh.edu.vn/bieumau@162-Van-ban---Bieu-mau.html hoặc mua đơn tại xưởng in Nhà xuất bản (tầng trệt nhà C)

Bước 2: Nộp đơn tại phòng Đào tạo tầng trệt nhà B (rút tiền học phí do bảo lưu, nghỉ học), nộp đơn tại Khoa, Viện chuyên ngành (rút tiền học phí các môn học), nộp đơn tại phòng Quản lý ký túc xá tầng trệt nhà C (rút tiền ở ký túc xá), nộp đơn tại phòng Dịch vụ hầm xe trung tâm (rút tiền gửi xe máy – xe đạp), nộp đơn tại Trung tâm tin học tầng 1 nhà H (rút tiền thi chứng chỉ tin học), nộp đơn tại Trung tâm ngoại ngữ tầng trệt nhà B (rút tiền thi chứng chỉ ngoại ngữ).

Bước 3: Sau khi có xác nhận ở bước 2, nộp đơn tại phòng Tài chính Kế toán (tầng trệt nhà E).

Chú ý:

Đối với trường hợp rút tiền học phí do bảo lưu, nghỉ học, thời gian hoàn lại tiền theo quy định tại trang website.

http://ptckt.iuh.edu.vn/detail@168@126@Quy-dinh-thoi-gian-cho-phep-rut-tien-hoc-phi-va-tien-ky-tuc-xa-nam-hoc-2017-2018.html