Website IUH
Egov Email

Văn bản - Biễu mẫu

 
STT Tên biểu mẫu Loại Download
1 Biểu mẫu kế toán GV-CBVC Download
2 Biểu mẫu Nghiên cứu khoa học GV-CBVC Download
3 Chế độ kế toán DN, hành chính, sự nghiệp áp dụng từ năm 2018 GV-CBVC Download
4 Mẫu đăng ký người phụ thuộc (thuế TNCN) GV-CBVC Download
5 TT 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN "Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước" GV-CBVC Download
6 VĂN BẢN PHÁP LUẬT - DÂN KẾ TOÁN CẦN PHẢI BIẾT GV-CBVC Download
7 Mẫu rút tiền học phí, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, ký túc xá, xe máy-xe đạp Sinh viên - Học sinh Download
8 Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với học sinh, sinh viên khóa mới Quy trình Download
9 Hướng dẫn thủ tục rút tiền Quy trình Download
10 Hướng dẫn tra cứu học phí Quy trình Download